Çevirisini yaptırdığım, Psikoterapi Enstitüsü Yayınlarınca Yayımlanan, son literatür taramalarını içeren “HİPNOZ; KURAM, ARAŞTIRMA, KLİNİK VE UYGULAMA” Kitabı… 4 cilt ve 1600 sayfa…

Dr. ULUSOY HİPNOZ İNDÜKSİYON TEKNİĞİ (Dr. Ulusoy HİT)

Dünyadaki hipnotizör sayısı kadar hipnoz tekniği olabileceğinden bahsedilir. İlk yıllarda klasik hipnozun göz kapaklarını ağırlaştırma ve kapama, ayakuçlarından itibaren başa kadar vücuttaki enerjinin toplanması ve ağırlık olarak bedene dağıtılması yönünde nispeten uzun süreçli bir endüksiyon kullanıyordum.

Sonraları hastayla daha uyumlu olan, onu rahatsız etmeden ve hipnozda olup olmadığı çelişkisine girmeyeceği, aynı zamanda dokunmayı ekarte eden bir teknik geliştirdim. Şimdi bu tekniği aşağıda size madde madde açıklayayım;

Dr. Ulusoy Hipnoz İndüksiyon Tekniği

1- Zihin – beden gevşemesini esas alır

2- İşitsel – dokunsal – görsel yapılara odaklıdır

3- Gözün odaklanması – solunum – pas – algı değişiklikleri, imgeler içerir

4- Rahatsız edici değildir

5- Bir iki dakikalık ön değerlendirme, hazırlama ve deneyimi yaşattırmadır.

Dr. Ulusoy HİT Aşamaları

İşitsel

1- Koltuğun hafifçe önüne doğru oturur, eller dizlerin üzerindedir

2- Karşı duvara –tavan ile duvarların kesiştiği noktaya– sabit olarak bakması söylenir.

3- El hareketi ile üç derin nefes alışverişi sağlanır, her nefeste olumlu cümle ile pekiştirilir.

4- Üçüncü nefesin sonunda kendi isteği ile göz kapaklarını kapaması istenir

5- Sağ el ile gözlerinin önü kapanır, karartı ve bir pas oluşturulur (Melatonin)

6- Başından boynuna, omuzlarına, kollarına, ellerine; boynundan kuyruk sokumuna, sırt kaslarına, kalça kaslarına, uyluk ve bacaklarına, ayakuçlarına doğru gevşeme telkini verilir

7- Bedenin geriye doğru çekildiğine dair mıknatıs – iğne örneği ile telkine geçilir

8- “Başınız ve sırtınız koltuğa yaslandığında derin bir gevşeme bedeninize ulaşacak” telkini verilir

9- Kısa sürede beden koltuğa yaslanır

* Yaslanmadığı durumda (iradi direnç söz konusudur, kendi isteği ile başını ve sırtını koltuğa yaslaması istenir)

Dokunsal (Algısal)

1- Sol kolun gevşediği ve hafiflediği

2- Sağ kolun aksine ağırlaştığı, kaldırım taşı, külçe demir gibi olduğu telkini verilir

3- Sorduğu soruya evet ya da hayır şeklinde cevap vererek terapisti yönlendirmesi istenir

4- Kolların arasında bir algı farkı hissediyor musun? (E / H*)

* Algı farkı hissetmiyorsa da görsel adıma geçilir

Görsel

1- İki dağın arasında, ağaçların, çiçeklerin, renk renk kelebeklerin olduğu bir vadi hayal etmeni istiyorum. Vadinin tabanında masmavi bir dere şarıldayarak akıyor. Burası mutluluk vadisi, mutluluk vadisinde görecek, deneyimleyecek, hissedecek ve yaşayacaksın. Şimdi vadi içinde etrafına bir bakmanı; gördüklerini, hissettiklerini, yaşadıklarını ve deneyimlediklerini bana aktarmanı istiyorum

2- Var olan sorunlarını çözmek için buraya geldin… Bu koltuğa her oturduğunda bir öncekinden daha derin bir gevşemeyi yaşayacak, sana verecek olduğum telkinlerini rahatça alacak, verecek olduğum çalışmaları kolayca yapacak, izletecek olduğum filmleri rahatlıkla izlerken başarıyla özdeşim kuracak, kısa sürede sorununun üstesinden geleceksin.

  • “İşitsellik – Dokunsallık – Görsellik”de oluşmamışsa, ciddi bir direnç vardır, heyecan, ne olacağı korkusu, mayalamanın yeterli olmaması, ya da hasta tarafından mayalamanın algılanamaması, kendini kaybetme korkusu, obsesif yapı – her şeyi kontrol etme isteği olabilir. Bu durumda biraz ara verilir…
  • Bu sistemlerden biri ya da birkaçının her insanda açık olacağı, yaşadığı tedirginlik ve kendini rahat bırakamadığından sorunu yaşadığı iletilir. İkinci çalışmada koltuğa oturup doğrudan telkinlere geçileceği, bu esnada mümkün olduğunca bedenini evde rahat bir koltukta otururcasına serbest bırakması istenir.
  • Kimi insan hayal oluşturamaz ama düşünce olarak odaklanabilir. Anlattıklarıma radyodan piyes dinlercesine kulak vermesi istenir.
  • İkinci seansta gevşemenin ve telkin alabilirliğin arttığı gözlenir. (İmgeler, dokunsallık açılır ya da nadir olarak gözler kapalı düşünce olarak odaklanır).

*** 3 derin nefes alıp verir ve gözlerini açar… İşitsel (+ – ), Dokunsal (+ – ),

Görsel (+ -); değerlendirilmiş olur.

Hipnoz ve Hipnoterapi üzerine daha geniş bilgiye www.hipnoz-hipnoterapi.com sitemizden ulaşabilirsiniz.