DR. MURAT ULUSOY Kimdir? 1969 Nazilli doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi Nazilli’de tamamladım. 1987 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım ve 1993 yılında mezun oldum. Fakülte yıllarında tanıştığım hipnoz ile günümüze kadar terapi bağlamında çalışmalarım oldu. Tıbbi Hipnoz Derneği ile birlikte Yeditepe, İstanbul Aydın ve Üsküdar Üniversitelerinde eğitimler verdim. Halen Üsküdar Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü Danışma Kurulu üyesiyim ve aynı üniversitede Tıbbi Hipnoz Eğitimleri vermekteyim. Ulusal ve uluslararası katılımlı hipnoz kongrelerinde sunumlarım oldu. Türkiye geneli hipnoz derneklerinin kurulmasında bir dönem aktif görev aldım. Psikoterapi Enstitüsünce verilen 3 yıllık “teori, pratik ve supervizyon” eğitimimi tamamladım. “Dr. Ulusoy Tekniği (Avrupa H. Kongresi – ESH 2011 Kongre Sunumu ) Vajinismus Tedavisinde üç aşama ortalama bir buçuk günde çözüme ulaşılabilen tedavi tekniğidir. Yine “ Dr. Ulusoy Hipnoz İnduksiyon Tekniği ” olarak adlandırdığım, süjeyi 1 – 3 dakika içinde hipnoza alabilen işitsel – görsel – dokunsal yapıları test eden ve kongrede de sunumunu yaptığım Hipnoz İnduksiyon Tekniği mevcut. “ Kilo ve Hipnoz “, “ Hipnoz İnduksiyon Tekniği “, Hipnotik Fenomenler “, “ Mutual Hipnoz “, Cinsel Problemlerde Hipnoterapi – Vajinismus, Erken Boşalma, Ereksiyon Problemi, Orgazm sorunları“, “ Hipnotik Yaş Geriletmesi “, “ Ericksonian Hipnoz “, “ Katatimi ve Hipnoz”, “ Panik Atakta Hipnoterapi “, “ Anksiyete de Hipnoterapi “, “ Fobilerde Hipnoterapi “, ” Eğitimde Hipnoterapi” YÖK tarafından onaylanmış olarak Üsküdar Üniversitesi Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıp Bölümünde eğitimini verdiğim alanlardır.

Terapi Kuram ve Yaklaşımım; 1- İnsan zihni, bilinç ve bilinçdışının çalışma mekanizmalarını hedef alır 2- Beden ve zihnin sağlıklı olması, terapiye hazırlanması için sağlıklı beslenme ve egzersizini içerir 3- Sorun odaklıdır 4- Sorunu gördükten sonra sorunu formulüze eder 5- Sorun üzerinde terapi olarak, ağırlıklı bilinçdışını hedef alan Telkin kullanır. 6- Amacı, kısa sürede hastasını rahatsız eden duygu, düşünce ve davranışı değiştirmektir. Bu kuram ile; özde mükemmel olan insana daha insancıl bir terapi yaklaşımı sunmak en büyük temennimdir…

Dr. Murat Ulusoy’un Aldığı Eğitimler, Kongre sunumları ve Sertifikalar

1- T.C. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Diploması 2- T.C. Yeditepe Üniversitesi 1. Hipnoz Kursu Eğitimi Sertifikası 3- T.C. Yeditepe Üniversitesi 2. Hipnoz Kursu Eğitimi Sertifikası 4- T.C. Yeditepe Üniversitesi 3. Hipnoz Kursu Eğitimi Sertifikası 5- T.C. Yeditepe Üniversitesinde düzenlenen Tıbbi Hipnoz Kurslarında; “Hipnoz ve İnduksiyon Teknikleri”, “Ericksonian Hipnoz”, ” Katatimi ve Hipnoz” ve ” Vajinismus Tedavisinde Hipnoterapi” üzerine eğitimler vermiştir. 7- T.C. Yeditepe Üniversitesi 1. Tıbbi Hipnoz Kongresi katılım Belgesi 9- T.C. Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği, 1. Hipnoz Kongresine Vajinismus Tedavisinde Hipnoterapi üzerine poster sunumu 10- Dr. Tahir Özakkaş’ın Anksiyete Bozukluklarında Hipnozla Tedavi Konulu Work-Shop’una katılım Belgesi 11- Dr. Cenk Kiper’in Cinsel Problemlerde Hipnozla Tedavi Konulu Work-Shop’una katılım Belgesi 12- Prof. Dr. John G. Watkins’in Ego State Therapy Konulu Work-Shop’una katılım Belgesi 13- Prof. Dr. Peter Bloom’un Eriksonian Hipnoterapi Konulu Work-Shopuna Katılım Belgesi 14- Prof. Dr. Peter Bloom’un Hipnozda Trans İndüksiyon Teknikleri Konulu Work-Shopuna Katılım Belgesi 15- Avusturya’lı Psikoterapist, Hipnoterapist Prof. Dr. Mathies Mende’nin “Duygusal Gereksinimlerde Hipnoterapi” konulu Work-Shopuna katılım Belgesi 16- Avrupa Hipnoz Birliği Başkanı Prof. Dr. Shaul Livnay’in Sözsüz Hipnoz Konulu Work-Shopuna Katılım Belgesi 17- Alman Dental Hipnoz Derneği Başkanı Dr. Albrecht Schmierer tarafından verilen Work-Shopa Katılım Belgesi 18- Doç. Dr. Psikiyatrist Ali Babaoğlu tarafından verilen Katatimik Görüntü Yaşantısı adlı Work-Shop’ a Katılım Belgesi 19- Haymana 2004 Uygulamalı Tıbbi Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitiminde Eğitmen olarak görev almış, 20- Haymana 2005 İleri Düzey Tıbbi Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitiminde Eğitmen olarak görev almış, 21- Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalına Tıbbi Hipnoz ve Türkiye’deki konumu üzerine seminer vermiştir. 22- 2. Tıbbi Hipnoz Kongresinde -2005- Düzenleme komitesinde yer almış, 23- 2. Tıbbi Hipnoz Kongresinde Prof. Dr. Peter Bloom tarafından verilen Psikoterapide Yaratıcılık Süreci ve Hipnoterapi Work-Shop’una katılmıştır. 24- 2. Tıbbi Hipnoz Kongresinde kongre katılımcılarına Hipnoz İnduksiyon Teknikleri ve Transın Derinleştirilmesi ile ilgili iki Work-Shop vermiş ve vajinismus tedavisinde hipnoterapi ile ilgili poster ve sözlü sunumda bulunmuştur. 25- 2. Ulusal ve Yabancı Katılımlı Tıbbi Hipnoz Kongresinde; Vajinismus Tedavisinde erkekde görülebilen sekonder ereksiyon problemi “Tahtravalli Etkisi” ve tedavinin son basamağı olarak imgeleme yapılması ve buna da ” Simulasyon Tekniği” adı verildiği Dr. Ulusoy tarafından deklare edilmiştir. 26- Jin. Op. Dr. Bülent Uran’ın 5-PATH, Analitik Hipnoterapi ve Kadın Doğumda Hipnoz Konulu Work – Shop’una katılmıştır. 27- Dr. Ulusoy, T.C. Yeditepe Üniversitesinde düzenlenen toplam 16 adet 1, 2 ve 3. Tıbbi hipnoz kurslarında “Ericksonian Hipnoz, Hipnoz İnduksiyon Teknikleri, Katatimi – Hipnoz, Vajinismus Tedavisinde Hipnoterapi ve Hipnoz Work Shop” uygulamaları ve anlatımında bulunmuştur. 28- Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneğinde “Hipnoz İnduksiyon Teknikleri” ile ilgili eğitim vermiştir. (2005) 29- Ankara Hipnoz Grubuna Klinik Hipnoz ile ilgili eğitim vermiştir. (2002) 30- Ankara Hipnoz Grubuna Vajinismus ve Hipnoterapi ile ilgili eğitim vermiştir. ( 2003) 31- Psikoterapi Enstitüsünde Dr. Tahir Özakkaş’dan aldığı 200 saatlik Bütüncül Psikoterapi teorik eğitiminin sertifikası 32- Psikoterapi Enstitüsünde Dr. Tahir Özakkaş’dan aldığı 200 saatlik Bütüncül Psikoterapi Pratik eğitiminin sertifikası 33- 8. Psikanaliz Kongresine katılım Belgesi ve Kongre süresince 3 gün boyunca Psikyatrist Vamık Volkan’ın Psikoterapide iyileştirici etmenler ve hasta yaklaşımları work-shop’una katılım belgesi 34- T.C. Yeditepe Üniveristesi Diş hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Tıbbi Hipnoz Derneği tarafından verilen Tıbbi Hipnoz Uygulama ve Yeterlilik ve Eğitmenlik Belgesi 35- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Prof. Dr. Peter Krijger tarafından verilen “Hypnosis combined with bodywork for the treatment of posttraumatic stres” konulu work-shop’a katılım belgesi 36- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Prof. Dr. Lucia Baricevic – Rademaker tarafından verilen “How to combine modern and neo-classic hypnotherapy for fast results” konulu work-shop’a katılım belgesi 37- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi,Uz. Psikolog Tuncay Özer tarafından verilen “Psikoloji de hipnoz uygulamaları” konulu work-shop’a katılım belgesi 38- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Doç.Dr. Osman Özcan tarafından verilen “Pratik hipnoz uygulamaları” konulu work-shop’a katılım belgesi 39- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Dr. Ali Özden Öztürk tarafından verilen “Bilinçli hipnoz uygulamaları” konulu work-shop’a katılım belgesi 40- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Prof. Dr. Shaul Livnay tarafından verilen “An integrative to stage modelof hypnotherapy with anxiety disorders” konulu work-shop’a katılım belgesi 41- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi , Prof. Dr. Mattias Mende tarafından verilen “Hypnotic communication with the symptom in psychosomatic patients: establishing contact, negotiation, integration” konulu work-shop’a katılım belgesi 42- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresinde ( 2006 ), Dr. Murat Ulusoy “Hipnotik Fenomenler üzerine görüntülü sunum, vajinismus tedavisinde maya tekniği üzerine poster sunumu ve “Hipnotik induksiyon teknikleri” üzerine work shop yapmış ayrıca konuşmalarda oturum başkanı ve panelist olarak görev almıştır. 43- Psikiyatrist, psikoterapist, hipnoterapist Dr. Tahir Özakkaş’dan 900 saatlik davranışsal, bilişsel, dinamik ve varoluşsal modelleri kapsayan Bütüncül Psikoterapi ve Klinik Hipnoz Eğitimi almıştır. 44- Prof. Dr. Walter Bongartz’dan Psikosomatik Hastalıklar ve Hipnoz üzerine eğitim almıştır. 45- Muğla Üniversitesi Psikoloji Günlerinde “ Hipnoz Uygulamalarını” aktarmıştır 46- 2008, 5. Tıbbi Hipnoz Kongresine / İstanbul Aydın Üniversitesi / Sözlü sunum / Vajinismus Tedavisinde Dr. Ulusoy Tekniği / ile katılmıştır. 47- 2009 – 6. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresinde Vajinismus Tedavisini Etkileyen Ana Faktörler; 20 ana neden ve 4 Yeni tanım a ait sunumu yaptı. 48- 2011 – 12. ESH ( Avrupa Hipnoz ) Kongresinde “Dr. Ulusoy Hipnoz İnduksiyon Tekniği” ve ” Dr. Ulusoy Vajinismus Tedavi Tekniğini “ içeren sunumla birlikte 450 vakaya dönük geriye doğru analiz ve anket sonuçlarını paylaştı. 49- 2012 – 8. Ulusal ve Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresinde ( T.C. Üsküdar Üniversitesi ), Kilo ve Hipnoz, Vajinismus Tedavisi ve Dr. Ulusoy Hipnoz Enduksiyon Tekniği üzerine sözlü sunum yapmıştır. 50- 2012 – Ankara Hipnoz Derneği üyelerine “ Dr. Ulusoy Hipnoz İnduksiyon Tekniği ” anlatmıştır. 51 2013 yılında Assen Allaaddin’in Psikoterapi Enstitüsünde düzenlenen, Hipnoterapi Eğitimine katıldı. 52- 2013 Citeb’in ( Cinsel Terapi Bilimleri Enstitüsü ), Cinsel Terapi Eğitimine katılmıştır. 53- ” The Oxford Handbook of Hypnosis: Theory, Research, and Practice ” adlı, son literatür taramalarını da içeren Hipnozun ana temel kitabının çevirisini yaptırtmıştır. Yakında Psikoterapi Enstitüsü Yayınlarınca basılacaktır. 54- 450 saatlik SDÜ onaylı Aile Danışmanlığı Eğitimine Katılım Sertifikası 55- 2014 yılında, Prof. Dr. G. D. Benedittis’in Psikoterapi Enstitüsünde düzenlenen ” Hipnotik Beyin ” Atölye çalışmasına katılmıştır. 56- 2015 yılında Prof. Dr. G. D. Benedittis’in Psikoterapi Enstitüsünde düzenlenen ” Mucize İyileşmeler, İçsel Şifacınızı Uyandırın” çalıştayına katılmıştır. 57- 2015 yılında “Vajinismus Tedavisinde Hipnoz Kitabı” nı yayınlamıştır 58- 2016 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan Hipnoz Uygulama Denklik Belgesini” almıştır. 59- 2015 yılında Assen Allaaddin’in Psikoterapi Enstitüsünde düzenlenen, Anksiyetede Hipnoterapi Eğitimine katıldı. 60- 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresinde “Hipnomeditasyon, İçsel Şifacınızı Uyandırın” çalıştayını gerçekleştirmiştir. 61- Sağlık Bakanlığı “Hipnoz Ünitesi” ruhsatına da sahiptir. 62- Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır. (2018) 63- Vajinismusta Sosyal Sorumluluk TedxGölbaşı Konuşması, 2018 63-2018 Gaby Golan Çalıştayı 64- 2018 Catherine Potter Çalıştayı 65- 2018 Mehdi Fathi Çalıştayı 66- Üsküdar Üniversitesi 1. Klinik Hipnoz Günleri Sempozyumu 2018, Arttırılmış Cinsel Doyum Sunumu 67- THD 12. Kongre Vajinismusta Hipnoz ve Psoas Kası 68- Cinsel Terapi ve Hipnoz Akademisi Kuruluşu CİTEHİPAK 69- Üsküdar Üniversitesi Cinsel Terapide Yenilikler Etkinliği 2018, Arttırılmış Cinsel Doyum 69- Arttırılmış Cinsel Doyum Tedx ÜsküdarÜniversitesi Konuşması 70- 1. Asya Hipnoz Kongresi İran Ekim 2019, “Vajinismusta Hipnoz ve Psoas Kası” Sunumu 71- Kasım 2019, 2. Anadolu Cinsel Sağlık ve Nörobilim Kongresinde “Vajinismusta Hipnoz ve Psoas Kası” Sunumu 72- Vajinismusta Ulusoy Metot adlı makalesi Hipnozda Nörobilimsel ve Klinik Yaklaşımlar Kitabında yayınlandı.

** 2005 – 2006 yılları arasında internet üzerinden kurduğu grup ile vajinismus hastalarına ücretsiz olarak sosyal sorumluluk projesi dahilinde eğitim/motivasyon desteği sunmuş ve 146 vajinismus hastasının ilişki yaşamalarını sağlamıştır.

** 2012 – 2013 Mart ayları arasında ” Kilo ve Hipnoz ” Çalışmasını bir yıl kendi üzerimde uygulayıp, 114 kilodan 80 kiloya başarılı bir şekilde indim.