Vajinismus Tedavi Yöntemleri ve Hipnoz

Man and woman holding hands

Vajinismus Tedavi Yöntemleri ve Dr. Ulusoy Teknik II

Vajinismus tedavi yöntemleri den biri Bilişsel ve Davranışçı Terapilerdir. Psikoeğitim verilir, ev ödevleri verilir ve haftalık görüşmelerle tedavi sürdürülür. 12 hafta süren bir tedavi protokolüdür. Tedavi sürecinin başarısı hastanın ödevleri yapıp yapamamasına, ödevlerden sonra ilişkiye geçecek modeli öğrenip öğrenememesine bağlıdır.

 

Vajinusmus tedavisinde doğrudan Davranışçı Terapileri içeren yöntemde; fallus, dilatör ve /veya parmak çalışmalarının doğrudan muayenehanede yaptırıldığı, psikoeğitimin ve zihinsel süreçlerin çoğunlukla göz ardı edildiği veya daha az yer verildiği yöntemdir. Bu yöntemde başarı, hastaların kasılmalarının kaldırılıp kaldırılamamasına, öğrenim ve modelleme sürecinin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlıdır.

 

Vajinismus hastalığı tedavisinde önemli olan; zihnin beden üzerinde oluşturduğu kasılmaların kaldırılması, vajene bir şeyin girebilir, çapının artabilir olduğunun ve zara ait bir sorunun olup olmadığının tespitini esas alırken, ilişkiye ait bir modelin öğretilmesinin sağlanmasını içermelidir.

 

Hipnozla Vajinismus Tedavisi

Vainismusta hipnoz esas alan; Dr. Ulusoy Teknik II, Üç Aşama ve Üç saatlik bir çalışma ile aynı gün içinde ilişki yaşamayı sağlatan, kongre sunumları yapılmış ve kitabı yayınlanmış bir tedavidir. Bu tedavide; “Sorun Odaklı yaklaşım + Psikoeğitim/Ayna Nöron Aktivasyon uygulamalı + Hipnozla soruna dönük ve kasılmaların kaldırılıp zihin beden gevşemesinin sağlandığı ve İlişki modeline ait hazırlık + Geri bildirimli, Farkındalık/Mindfulness ve Dirençlerin kaldırılmasına ait Holotropik Nefes içeren davranışçı tedavinin uygulanarak ilişkiye ait modelin öğretildiği” süreci kapsayan eklektik, entegratif ve basamaklı bir süreci kapsar.