Vajinismus Nedir, Hipnozla Nasıl Tedavi Edilir?

hipnoz-vajinismus

Vajinismus Nedir, Hipnozla Nasıl Tedavi Edilir?

Vajinismus ilişkiye izin vermeyecek ölçüde kaygı ve korku duymanın neticesinde beden kontrolünün kaybı ve kasılmalarla seyreden bilinçdışı tepkiler zinciridir. Vajinismus hastaları çoğu kere şunu söylerler; “Her şeyin farkındayım. İlişkinin yaşanabileceğini biliyorum. Ancak o an geldiğinde kendimi kontrol edemiyorum. Hani göz bebeğinize parmağınızı dokundurmaya çalışır da o an irkilirsiniz ya yaşadığım durum tam da budur.”

Vajinismus hastasının bu metaforik tanımı çok anlamlıdır. Birçok konuda iradesini kullanabilen kadın, ilişki anında kontrolünü kaybetmektedir. Kendi de yaşadığı kontrolsüzlüğü açıklamakta zorlanır. Eli, kolu, bacakları, nefes alışverişi, kalbi artık onu dinlememektedir. Aman Allah’ım içimde neler olmaktadır? Bilmediği ve yeni karşılaştığı içindeki yapıyla nasıl mücadele edeceğinin çok da farkına varamaz.

İradesini daha çok kullanmaya çalışır. İradeyle üzerine gittikçe bilinç dışı sistem daha da güçlenir ve kontrolsüzlük daha da artar. Nasıl bir sistemle mücadele ettiğinin farkına varamaz. Belki içerideki tepki oluşturan sistemi anlayabilse çözümü de rahatlıkla bulabilecektir.

Vajinismus tedavisinde genel yerleşmiş tedavi şekli, vajinaya aparat/dilatör veya parmak yönlendirerek içeriye bir şeyin girebilmesini, vajenin çapının artabildiğini tanımlamak üzerine kurgulanmıştır. Kısmen doğru bir yaklaşımdır. Ama tedavinin bütün kısmını içermez. Çünkü Türklerde görülen vajinismusta vajen serbesttir. İçeriye bir şey yönlendirdiğinizde vajen alt 1/3 kaslarında kasılma gözlemlemezsiniz. Bu nedenledir ki vajinismusta vajene dönük çalışmaları yapmış, buna ait tedavilere gitmiş ancak penis deneyimine geçemeyen vakalar da vardır.

Bu vakalarla az olmamak kaydı ile karşılaşmaktayım. Vajinismusta davranışçı tedaviye gidip başaramamış, sonra ikinci bir tercih olarak yine davranışçı tedaviye gitmiş, bütün aparat/dilatör çalışmalarını yapmış ama deneyimi yaşayamayan hastalarla da çalıştığımda şunları gözlemledim;

 1. Vajene dönük aparat/dilatör çalışmaları geri bildirim (biofeedback) yapılmadan uygulanmış
 2. Sadece içeriye bir şeyin girmesi amaçlanmış
 3. İçeriye bir şey girerken vajinismus hastasının “nefes, kalça, bacak ve zihinsel kontrölü” geri bildirimlerle düzenlenmemiş
 4. Çalışma sırasında deneyime ait bir model kalıp çıkarılıp öğretilmemiş.
 5. Daha da önemlisi vajinal çalışmaya, hipnozla sorun üzerine ve zihinsel-bedensel gevşeme sağlanmadan doğrudan başlanmış
 6. Vajinismus hastasının genelde muayene ve içeriye bir şeyin gireceğine dair endişesi olduğundan dolayı bu süreçler giderilmeden davranışçı tedavi uygulandığında hastanın davranışçı öğreniminin zorlaştığı muhtemeldir.

 

Vajinismusta Hipnozla – Hipnoterapi- Nasıl Tedavi Yapılır?

Tek başına davranışçı tedavilerde eksiklikler olduğu gibi tek başına hipnozla giden tedavilerde de eksiklikler vardır. Bu nedenle her iki tedavinin eklektik olarak birleştirilmesini önermekteyim. Vajinismus hastası tedaviye geldiğinde;

 1. Sorunu dinlenir
 2. Hipnoza ait mayalama ve neyin nasıl yapılacağı bilgisi verilir
 3. Vajinismusun dörtlü formülasyona göre hastada ki oluşum mekanizmaları tespit edilir
 4. Hipnoz ön seans yapılıp, Dr. Ulusoy Hipnoz İndüksiyon Tekniğine göre “İşitsel, görsel, dokunsal” temsil sistemlerinden hangisini ya da hangilerini kullandığı tespit edilir. Böylece hastanın zihnine ulaşım yolları tespit edilmiş olur.
 5. Hasta hipnoz seansına alınarak formülasyona göre sorunu ortadan kaldıracak telkinler verilir ve zihinsel-bedensel gevşeme telkinlerle sağlanır.
 6. Hastaya eşiyle birlikte 30 dakika süren eğitim filmi izlettirilerek zihinsel şablon oluşturulur.
 7. Davranışçı çalışmaya geçilir. Hasta ve hipnoterapist arasında oluşturulan telkin etkileşimi çalışmada da geçerliliğini korur. Hasta hipnozda değildir, bilinci açıktır ancak kurulan zihinsel bağ nedeni ile etkili iletişim sağlanır. Bu çalışma 30 ile 60 dakika sürer.
 8. Davranışçı çalışmanın geri bildirimlerle öğretilmesi ve deneyime ait model çıkarılmasından sonra vajinismus hastası tekrar hipnoz seansına alınır. Hipnodrama, ego güçlendirici, zihinsel-bedensel gevşeme ve deneyime ait telkinler verilir.
 9. Hasta otele gönderilir ve öğretilen davranışçı uygulamaları belli sayıda tekrar etmesi istenerek seksüel pozisyonlara ait eğitim filminin izlenmesi istenir.
 10. Öğrenilen tekrarlar ve pekiştirmeler, hasta tarafından zihin-beden telkinlerle hazır olduğu için otelde kolayca yapıldıktan sonra vajinismus hastası bir kez daha hipnoz seansına alınır.
 11. Hipnoz seansında bilinçdışı, hipnotik ideomotor etkileşim ile deneyime hazırlanır ve deneyime ait telkinlerle desteklenir.
 12. Hipnoz seansının ardından çift otele gönderilir ve ilişkiyi yaşarlar.

 

“Psikoseksüel Eğitim + Geri Bildirimli Davranışçı Yaklaşım + Hipnotik Teknikler + Bilişsel Yaklaşımı” İçeren bu modele “Vajinismus Tedavisinde Dr. Ulusoy Teknik 2” denir.

Bu teknik Hipnoz kongresinde de sunulmuştur. Entegratif ve kendi içinde birbirini tamamlayan bir dizi süreci barındırmaktadır. Vajinismus tedavisinde hipnozun yadsınmayacak ölçüde tedaviyi kolaylaştırdığını ve süreci hızlandırdığını düşünmekteyim. Çünkü hipnozla dirençleri ortadan kaldırmak, egoyu güçlendirmek, gevşeme sağlamak, sorunu oluşturan bilişsel etmenlere çözüm üretmek daha kolaydır. Vajinismus tedavisinde Dr. Ulusoy Teknik 2, “Üç Aşama ve Üç Saatlik” bir çalışma ile sabah alınan hastanın akşama deneyim yaşayabilmesini sağlar.