Vajinismus Tedavisi UHT ve Hipnoz

Vajinismus Tedavisi UHT ve Hipnoz

UYARILMIŞ HOLOTROPİK SAĞALTIM

Holotropik solunum, Grof’un tanımladığı Yoğunlaşmış Duygu Deneyim Sistemlerinin (yode) nefes tekniği ile açığa çıkarılmasıdır. Yaşam içinde bu sitemler adeta üstü üste katlı bir şekilde benzer olanlar bir araya gelerek zihinsel ve bedensel hastalıkları oluşturur.

Holotropik solunum bir süreç içinde ve terapistin destekleyici yaklaşımı ile yode’lerin açığa çıkmasına yardımcı olur. Açığa çıkan yode’ler zihin ve beden üzerindeki etkisini yitirir ve sağaltım gerçekleşir. vajinusmus

Özet olarak yukarıda tanımladığım sistemi “Uyarılmış Holotropik Sağaltım -Tedavi” (UHT) olarak yeniden kurguladım. Grof’un tanımladığı süreç nispeten daha uzun zaman dilimini kapsarken, UHT de tedavi süresi kısaldı.

Grof’un tekniğinde zihnin holotropik nefes ile soruna kendiliğinden gidip çözmesi beklenirken (bu uzun zaman alabilir), yeniden çerçevelediğim UHT ile zihne/bedene sorun; deneyim/duygu olarak yeniden ama kontrollü olarak anımsatılırken holotropik nefes kullanılarak zihnin soruna hızlıca odaklanıp çözmesi sağlanır.

Kısmen sistematik duyarsızlaştırmaya benzetilebilir. Ancak klasik vajinismus veya fobi tedavileri sadece sistematik duyarsızlaştırmayla 10 – 12 seans/haftaya kadar uzayabilmektedir.

vajinismus hastalarını inceleyecek olursak, arka planda; “panik atak, fobiler, kendine güvensizlik” gibi genele yayılmış durumları da gözleriz. Bu ek rahatsızlıklar aslında Grof’un tanımladığı yode sistemlerinin doğruluğunu da kanıtlamaktadır.

Yeniden kurgulamış olduğum UHT’de üç ayrı yol takip edilebilir;

  1. Hipnoz altında iken; panik atak, fobi, vajinismus belirtileri telkinle tetiklenir ve tepki düzeyi arttırılır. Tepki en yüksek seviyeye çıkarken o ivme içinde holotropik nefes kullanması sağlanır.
  2. Davranışçı yöntemle; panik atağı, fobisi üzerine veya vajinismus için çalıştırma ve uygulama sırasında belirtiler tetiklenir ve holotropik nefese yönlendirilir.
  3. Davranışçı yönteme geçmeden önce hipnozla çalışılır ve davranışçı yöntem uygulanırken “telkine açık olması” yönünde hasta kurgulanır. Böylelikle “davranışçı + hipnoz” aynı anda kullanılmış olur.

 

Pik seviyede hasta zıt duyguları yaşarken bedensel ve zihinsel gevşemeyi yoğun hisseder. (zıt duygular: ağlama – gülme) zirveye ulaşıldığında holotropik nefes normal nefese döndürülür.

 

UHT ile örneğin deprem fobisi, vajinismus ait korku ve kasılmaları çok daha kısa sürede çözüme ulaştırmak mümkündür.

 

Mantık olarak; “Sorunun/tepkilerin farkında olmayan ve çözüm için direnç oluşturan bilince, sorun duygularıyla kontrollü olarak tekrar yaşattırılıp, holotropik nefes ile bilincin etkisi azaltılıp, bilinçdışının sorunu, içsel şifacının kaynakları çözmesi amaçlanmış olur.”

 

vajinusmus tedavisinde Dr. Ulusoy Teknik 2 ile üç aşama ve toplamda üç saatlik bir çalışma ile sabah gelen çiftin akşama deneyim yaşayabilmesinin sebebi de tedavi sürecinde eklektik olarak UHT sisteminin kullanılması da yer alır.

18.10.2016 – Dr. Ulusoy, Kuşadası, 14.25

*UHT: Dr. Ulusoy tarafından tanımlanmış bir terimdir.